ไทย
Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

06
ม.ค.

มอบถุงยังชีพ ปภ. ช่วยเหลือประชาชน

มอบถุงยังชีพ ปภ. ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน และจัดบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

14
ธ.ค.

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงาน " ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก"

มอบถุงยังชีพ ปภ. ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน และจัดบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

08
ธ.ค.

เตรียมความพร้อม ระดมความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้า

มอบถุงยังชีพ ปภ. ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน และจัดบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

08
ธ.ค.

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน – ทะเบียนบ้าน อำนวยความสะดวก ลดภาระประชาชน

มอบถุงยังชีพ ปภ. ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน และจัดบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

29
พ.ย.

เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่

มอบถุงยังชีพ ปภ. ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน และจัดบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

07
ต.ค.

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

มอบถุงยังชีพ ปภ. ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน และจัดบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

07
ต.ค.

ชลประทานอยุธยา ระบุ รอบเกาะเมืองระดับน้ำเจ้าพระยาอยู่ที่ บวก 4.94 เมตร

มอบถุงยังชีพ ปภ. ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน และจัดบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

16
ส.ค.

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เปิดลงทะเบียนฉีด วัคซีนซิโนฟาร์ม วันที่ 18-22 สิงหาคม 2564

มอบถุงยังชีพ ปภ. ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน และจัดบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

15
ก.ค.

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ

มอบถุงยังชีพ ปภ. ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน และจัดบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

15
ก.ค.

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามชุมชน

มอบถุงยังชีพ ปภ. ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน และจัดบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา